Škody a škůdci na rychle rostoucích topolech

Hmyzí škůdci

Nemoci topolů

Škody zvěří