Příprava půdy

Dlátování - hloubková příprava půdu 13.3.2014

Orba - prosinec 2013 (Nad Hamrama)

Orba 1.12.2011 (plocha Pod zahradama) - cca 1,6 ha