Skladování řízků v chladícím boxu před odběrem 2013