Sklizeň prýtů 2014

Sklizeň z plochy Pod zahradama

Sklizeň z plochy Za domem

Sklizeň z plochy Na zahradě