Kdo jsme

Vždy je dobré zjistit, s kým že máte tu čest a od koho vůbec hodláte nakoupit a to nejen topoly a jejich sadbu ale i jiné zboží či služby. Proto pro Vás máme malé představení, kdo jsme, co děláme a proč to děláme.

Kdo jsme (z počátku jsem byl pouze jako jednotlivec)Tak to jsem já :-)

Mé jméno je Radim Luňáček a pocházím z obce Vícov na okrese Prostějov, kde také do současnosti žiji a pěstuji topoly. Jsem absolventem Střední lesnické školy v Hranicích a Mendelovy univerzity v Brně oboru Krajinné inženýrství.  V současné době se již plně a profesionálně věnuji pěstování rychle rostoucích topolů a služeb spojených s touto činností a také drobné zemědělské činnosti.

Jak se zrodila myšlenka pěstovat topoly – aneb za vše může vysoká škola

Prvotní myšlenka pěstovat topoly se zrodila v roce 2006, kdy jsem se o topoly začal zajímat, ale pouze pasivně protože jsem si jednou řekl: „čím budeš topit, až budeš bydlet jednou sám“. Vzhledem k tomu, kde žiji (velmi blízko u lesa) tak vidím doslova „pod nosem“, jak je dřevo podstatně méně dostupné (svahy a místa, kam se nedostane technika) a jeho kvalita (dříve pěkné větve a kmeny, dnes lidé z lesa vozí téměř větvičky) horší. Je to způsobeno zájmem o energetickou štěpku, kdy se z lesa odveze téměř vše ale právě kromě míst, kam se technika nedostane.

V roce 2008 ale už pasivní přístup přešel na aktivní a už byla zvídavost velká. Využil jsem možnosti při studiu na Mendelově univerzitě v Brně účasti na semináři týkajícího se obnovitelných zdrojů, kde právě jedna z ukázek byly plantáže rychle rostoucích topolů (nesprávně u nás používaný název japonských topolů) zkušební stanice firmy Zemservis v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. Po plantážích nás provázel dlouholetý pěstitel a výzkumník v oblasti rychle rostoucích topolů p. Ing. Miroslav Trnka. V tu dobu jsem se rozhodl pevně – pěstování topolů mě nemine a jdu do toho naplno. Spousty fotek z plantáží, které patří f. Zemservis v Domanínku, najdete v naší fotogalerii v sekci navštívené plantáže.

Jak šel čas a naše výsadbyNaše plocha - Za domem

V roce 2009 jsem tedy (zatím sám) vysázel první zkušební plošku rychle rostoucích topolů. Bylo to cca 550 ks a vzhledem k velmi velkému nadšení probíhala také údržba nadstandardně kvalitně, jelikož plocha to byla malá. No díky tomu byl růst velmi slušný a vize pěstovat topoly a zabývat s tím profesionálně byla jasná a neměnná.

Naše plocha - Zahrada Takže bylo jasné, že v dalším roce, tedy 2010 bylo nutné z hlediska touhy vysadit další plochu. Bylo vysázeno pouze dalších cca 450 ks na jiném místě. Růst byl opět velmi slušný a nebylo nad čím dále přemýšlet a váhat. Tyto plochy si můžete samozřejmě prohlédnout v naší fotogalerii – první je plocha Za domem a druhá je plocha Na zahradě.

Myšlenka se tedy rozšířila na hospodaření na běžných polích. S tím je ale bohužel spojena velmi často výpovědní lhůta současnému nájemci (nejčastěji ZD) a nebylo tomu jinak v našem případě.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti s výpovědní lhůtou jsme (už samozřejmě s pomocí Naše plocha - Pod zahradama spolupracovníků) další plochy vysazovali až v roce 2012. Konečně už ve větším měřítku a to konkrétně 15 000 ks. Na této ploše je ponecháno cca 3000 ks na produkci dříví a zbývajících cca 12 000 je jako matečná plantáž na výrobu sadby – řízků. Tuto plochu najdete v naší fotogalerii s názvem Pod zahradama a také v sekci výsadba, kde je několik fotografií z ruční výsadby této plochy.

Léta plynula dále, ale bohužel opět problémy s výpověďmi u ZD zapříčinily, že v roce 2013 jsme nevysazovali. Další plantáž bude realizována v roce 2014 (2,1 ha, kde bude vysazeno 20 000 ks na produkci dříví nebo štěpky) a poté už pravidelně každý rok (máme již vypovězené desítky ha půdy a běží různě dlouhé výpovědní lhůty). Našim cílem je mít alespoň 50 ha produkčních ploch na dříví nebo štěpku během následujících 6-ti let.

Nyní tedy máme (rok 2013) cca 13 000 matečných hlav (pro výrobu sadby – řízků) a zatím pouze 3000 ks, což je produkční plocha na dříví.

Veškeré naše činnosti můžete sledovat v naší bohaté fotogalerii, která je stále rozšiřována nebo nás můžete přímo navštívit, rád se s Vámi potkám a zodpovím Vaše dotazy. Stačí se jen ozvat na některý z kontaktů.