Kontroly 2011

Kontrola matečných porostů - únor 2011

Kontrola substrátu pro výrobu sazenic 2011

Kontrola sazenic - červen 2011

Kontrola matečných porostů - srpen 2011

Zavěrečná kontrola plnění povinností 2011