Rostlinolékařská kontrola sazenic před expedicí - květen 2012