Rostlinolékařská kontrola sazenic před expedicí - červen 2013