Kontroly ÚKZUZ 2014 (dříve SRS)

 

Závěrečná kontrola plnění povinností 2014

Kontrola matečných porostů - srpen 2014

Kontrola sazenic před prodejem - červen 2014