Kontroly ÚKZUZ 2015 (dříve SRS)

 

Závěrečná kontrola plnění povinností 2015

Kontrola matečných porostů - srpen 2015

Kontrola sazenic před prodejem - červen 2015