Registrace a oprávnění

Výpis z živnostenského rejstříku - klikni zde

Osvědčení o provedení zápisu do registru SRS- klikni zde

Oprávnění k vystavování pasů- klikni zde

Registrace zemědělského podnikatele- klikni zde

Registrace u ÚKZUZ- klikni zde

Osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin - klikni zde