Proč pěstovat rychle rostoucí topoly?

Tuto otázku si může položit každý, kde se dozví o rychle rostoucích topolech, všeobecně o rychle rostoucích dřevinách. Nelze na ní však jednoznačně odpovědět vzhledem k odlišnosti každého člověka, proto je odpověď rozdělena na několika kategorií.

 Obecné důvody:

 • Rychlý nárůst dřevní hmoty (až 200-500 m3 z 1 ha po 6-ti letech, běžný les cca 50 m3)
 • Energetická nezávislost na vnějších zdrojích tepla
 • Dostatek dřeva na stálé vytápění
 • Velmi dobrá a rychlá návratnost investice vzhledem k ceně vytápění
 • Velmi vysoká výhřevnost (srovnatelná s hnědým uhlím)
 • Rychlá doba vysychání 1 rok (v zimě pokácíme a následující zimu je možné topit, běžné dřevo 2-3 roky)
 • Roste "téměř" na celém území ČR až do 700 m.n.m. rozhodně ne ale úplně všude, jsou půdy, kde prostě neporoste
 • Vysoká odolnost proti okolním vlivům a škodlivým činitelům
 • Možnost získání dotace na pěstování SAPS
 • Dobrá zpracovatelnost dřeva

 Zemědělci a zemědělská činnost:

 • Topoly nejsou tak náchylné na výkyvy počasí a tím i na výnosy
 • Lze díky nim stabilizovat příjmy z produkce dřevní štěpky nebo dříví
 • Není je nutné každý rok sázet – jednou zasadíte a po té až 5-6x sklízíte (6x 5 let = 30 let životnost plantáže)
 • Nízké náklady na údržbu – minimum vstupů během vegetační doby (mimo roku založení a roku následujícícho)
 • Je možné je pěstovat i na méně úrodných částech polí (honů)
 • Lze na ně čerpat stejné dotace, jako na běžné zemědělské plodiny z programů SAPS (jednotná platba na plochu) a TOP-UP (národní doplňková platba)
 • Výnosnost z 1 ha plantáže přepočtená na rok je cca 15 - 25 000 Kč bez dotací a po odečtení veškerých vstupů – u běžné plodiny je výnosnost daleko nižší
 • Pěstování těchto topolů spadá do tzv. Greeningu, respektive vyhrazených ploch využívaných v ekologickém zájmu (EFA) - podmínkou je  nepoužití minerálních hnojiv a postřiků na ochranu rostlin

 Investoři:

 • Velice bezpečná investice z hlediska „hladu“ velkých energetických společností po palivu – štěpce, jistota výkupu a návratnosti investice
 • Na českém trhu je nedostatek biopaliv – biomasy pro výrobu energie
 • Relativně krátká doba návratnosti investice (cca 1-2 sklizeň u štěpky)
 • Jistota výkupy díky závazku vůči EU na 12 % podíl energie z obnovitelných zdrojů – v současnosti je to cca 7,5 % (fotovoltaika dokázal zvednout toto číslo pouze o cca 1 %)

 Rodiny v rodinných domcích:

 • Na vytápění běžného rodinného domku postačí cca 0,4-0,8 ha plantáže s tím, že každý rok bude smýcena (pokácena) a použita k vytápění 1/5 této plochy
 • Energetická nezávislost na energiích (teple) od velkododavatelů
 • Značná úspora na vytápění svého domu – vysoký nárůst cen vytápění v posledních letech
 • Trend zdražování energií bude pokračovat
 • Dřeva k vytápění rodinných domů značným způsobem ubývá

 Běžný člověk:

 • Velmi dobrý podnikatelský záměr
 • Nízké riziko – nedostatek nebo vysoká cena palivového dříví a štěpky v ČR
 • Možnost zajímavého přivýdělku k běžnému zaměstnání
 • Využití volných neobdělávaných ploch ve Vašem vlastnictví
 • Možnost čerpání dotací na vysazenou plochu stejně jako u zemědělské činnosti