Rychle rostoucí topoly

Pohled do vzrostlé plantáže topolů - Domanínek Rychle rostoucí topoly neboli japonské topoly, jsou dřeviny, které vznikly křížením dvou topolů. Jedná se o (náš) topol černý a topol maximowiczuv  (Populus nigra x Populus Maximowiczii). Křížení bylo prováděno v Japonskými vedci, proto se nesprávně pojmenovává japonský topol. Účelem bylo zabezpečení velkého množství dřevní hmoty pro papírenský průmysl a jiné oblasti dřevo-zpracujícího průmyslu.  

 Posléze se tito kříženci (klony) rozšířili do celé Evropy, kde začali být využívány pro svou velkou produkci dřevní hmoty v energetickém průmyslu pro výrobu nejčastěji tepelné a elektrické energie.

 U nás, tedy v České republice je nejrozšířenější klon J-105 (můžeme se setkat také s označením Jap-105). Světové označení je MAX - 4. Je to klon, který prozatím nejlépe vyhovuje většině našich podmínek a dosahuje poměrně zajímavé produkce dřevní hmoty z jednoho hektaru. Možnost tento klon pěstovat je téměř až do 700 m n.m. Pokud chceme pěstovat pro velký výnos dřevní hmoty (komerční produkce), doporučení je do cca do 500 m n.m.Řezačka pro sklizeň rychle rostoucích dřevin

Sklizeň probíhá nejčastěji po 5-6-ti letech od výsadby (dle stanoviště a účelu upotřebení dřevní hmoty). Takto realizovanou sklizeň je možné na jedné plantáži opakovat až 6 krát za životnost plantáž. Nejčastěji se sklízí pomocí motorové pily a poté se jedinci opět nejčastěji poštěpkují nebo se využije pouze kmen, jako palivové dříví. Také je možné sklízet pomocí řezačky. Po 6-ti letech pěstování dosahují jednotlivé stromy výšky 12-15 metrů a průměru na pařezu kolem 12-18 cm. (Pro řezačku je nutné mít kmeny na pařezu do 15 cm)

Takto po sklizni (6 let) znovu obrazí pařez  Takto sklizená plantáž znovu obrazí z pařezů několika výhony a je vhodné nechat pouze jeden nebo maximálně dva výhony, které opět po 5-6-ti letech sklidíme.

 Nároky klonu MAX-4 (J-105) na půdu a klimatické podmínky:

 Pro tento klon je vhodná lokalita, kde je průměrná roční teploty vyšší než 7° C. Nadmořská výška do 700 m n.m. a průměrný úhrn srážek více než 500 mm/rok.

Není vhodná lokalita, kde je stagnující spodní voda i přesto, že krátkodobé zaplavení snese. Nejsou vhodné kyselé půdy,  půdy písčité a velmi vysychavé.