Kontroly 2012

Kontrola sazenic - květen 2012

Kontrola matečných porostů - srpen 2012

Závěrečná kontrola plnění povinností 2012