Kontroly 2013

Kontrola sazenic - červen 2013

Kontrola matečných porostů - zaří 2013

Závěrečná kontrola plnění povinností 2013